η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Δίκτυο Πελοποννήσου για τη διαχείριση απορριμάτων.

Στο Εργατικό κέντρο της Τρίπολης, το Σάββατο 24-3-07, συναντήθηκαν Δημοτικές και Νομαρχιακές Κινήσεις καθώς επίσης και οικολογικές οργανώσεις από την Πελοπόννησο με θέμα το πρόβλημα των Σκουπιδιών.

Στη συνάντηση, εκτός από τις διοργανώτριιες Κινήσεις <<Τρίπολη – Ανθρώπινη Πόλη>>, <<Αρκάδων Κοινόν>> και <<Κοινωνική Πρωτοβουλία Τεγεατών>>, συμμετείχαν ακόμη :

Η Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων, η Δημοτική Κίνηση Ναυπλίου <<Ναύπλιο η άλλη πρόταση >>, η Νομαρχιακή Κίνηση Αργολίδας <<Κοινωνία των Πολιτών>>, η <<Παρεμβατική Κίνηση Μεγαλόπολης>>, Δημοτική Κίνηση από την Γόρτυνα Μεγαλόπολης, η Δημοτική Πρωτοβουλία Γυθείου «Λώστος», η <<Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων>>, η Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας και η Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας.

Χαιρετισμό απέστειλε η Νομαρχιακή Κίνηση <<Ηλεία των Πολιτών>>, η οποία λόγω των δυσκολιών της συγκεκριμένης ημέρας δεν μπόρεσε να παραστεί με εκπρόσωπό της.

Η συνάντηση έγινε με στόχο : α) την αλληλογνωριμία, και την αλληλοενημέρωση των συμμετεχόντων για τις εξελίξεις στο οξύτατο πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στον τόπο και στο νομό του καθενός αλλά και ευρύτερα, β) τον μεταξύ τους διάλογο, γ) τη διατύπωση κοινών προτάσεων, και δ) την ανάληψη κοινών δράσεων σε σχέση με το οξύτατο πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.

Υπήρξε σύγκλιση των απόψεων των συμμετεχόντων στα παρακάτω σημεία :

1. Ενώ τα σκουπίδια εξακολουθούν να κατακλύζουν τον τόπο του καθενός, αλλά και την Πελοπόννησο όπως και την Ελλάδα ολόκληρη, και η κατάσταση επιδεινώνεται όσον αφορά τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον, οι δημοτικές αρχές, οι Φορείς Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων ανά νομό και οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς αναζητούν μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες λύσεις πανάκριβες, εις βάρος της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, λύσεις που εθίζουν τους πολίτες να συμπεριφέρονται ως αδρανή καταναλωτικά όντα. Πρόκειται για την παρωχημένη λύση των ΧΥΤΑ και τη μηχανική διαλογή σύμμεικτων στερεών απορριμμάτων σε εργοστάσιο από τη μία, καθώς και τη μαγική λύση της καύσης ή της θερμικής επεξεργασίας ευρύτερα από την άλλη. Και μέχρις ότου να γίνουν κοινωνικά αποδεκτές, να χωροθετηθούν, να αδειοδοτηθούν, να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν αντίστοιχα έργα, η παράνομη διακίνηση και διάθεση στερεών απορριμμάτων συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Αρκεί να είναι ΄΄έξω από την αυλή μας΄΄, δηλ. – για τον καθένα – έξω από τα όρια του Δήμου του.

2. Και όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ ταυτόχρονα οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την επείγουσα υλοποίηση έργων, μέτρων και δράσεων από τους ΟΤΑ και τους Φορείς διαχείρισης, ώστε να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα που έχουν συσσωρευτεί μαζί με τα σκουπίδια, υπάρχουν εδώ και τρία τουλάχιστον χρόνια: α) Σύγχρονο και επαρκές ( από ορισμένες πλευρές ) νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, β) Χρηματοδοτικά μέσα (ανταποδοτικά τέλη δημοτών, τέλη υλικών συσκευασίας που πληρώνουν οι πολίτες ως καταναλωτές, κοινοτικοί και εθνικοί πόροι) και γ) Απαραίτητα συστήματα, φορείς και υποδομές για τη συλλογή, διαλογή και προώθηση στην παραγωγική διαδικασία ανακυκλώσιμων υλικών κ.λπ.

3. Εκφράστηκε ριζική αντίθεση στους προσανατολισμούς εκείνους εκ μέρους ΟΤΑ και Φορέων Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων ( Φ.Δ.Σ.Α. ) που έχουν στο μεταξύ συσταθεί σε επίπεδο νομών, σύμφωνα με τους οποίους – με αδιαφανείς μάλιστα μεθοδεύσεις – αναζητούνται λύσεις με βασική συνιστώσα την καύση ή τη θερμική γενικότερα επεξεργασία ουσιαστικά όλων των παραγόμενων, δηλ. σύμμεικτων, στερεών απορριμμάτων. Πρόκειται για κατευθύνσεις, οι οποίες είναι απορριπτέες από κάθε πλευρά : Οικονομική, διότι αυξάνουν πολλαπλάσια και εντελώς αναιτιολόγητα το κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι δημότες. Οικολογική, διότι δημιουργούν νέα προβλήματα με την παραγωγή άκρως επικίνδυνων / τοξικών ουσιών ( βλ. διοξίνες κ.λπ.), επιπλέον όμως σπαταλούν πολύτιμους εν ανεπαρκεία διαθέσιμους φυσικούς πόρους [ π.χ. δένδρα για παραγωγή χαρτιού, πετρέλαιο για παραγωγή πλαστικών κ.λπ. ]. Έχουν ως εκ τούτου βλαβερές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Δημιουργούν ελάχιστες σχετικά θέσεις εργασίας. Υποθηκεύουν για πολλά χρόνια ( είκοσι και πλέον ) σε ιδιωτικά συμφέροντα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ΟΤΑ απέναντι στους δημότες τους. Είναι συνυφασμένες με έλλειψη διαφάνειας και κοινωνικής διαβούλευσης. Διαπαιδαγωγούν τους πολίτες ως ανεύθυνα, άβουλα, καταναλωτικά και ανενεργά όντα. Μειονεκτούν και από την άποψη του ενεργειακού ισοζυγίου έναντι επιλογών, οι οποίες είναι οικολογικά και κοινωνικά συμβατές καθώς επίσης και οικονομικά οι πλέον συμφέρουσες γι΄ αυτούς που καλούνται να πληρώσουν. Τέλος χρειάζονται πέντε τουλάχιστον χρόνια σχεδιασμού και αδειοδότησης.

4. Οι Δήμοι και οι Φ.Δ.Σ.Α. και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλουν να ξεκινήσουν ΤΩΡΑ, χωρίς άλλες χρονοτριβές, να υλοποιούν εκείνες τις δράσεις και τα αντίστοιχα μέτρα και έργα για την επίλυση του οξύτατου προβλήματος, που αδιαφιλονίκητα : είναι ρεαλιστικά, είναι προς όφελος της υγείας και των οικονομικών των πολιτών και του περιβάλλοντος, δημιουργούν συγκριτικά πολλαπλές θέσεις εργασίας, εξοικονομούν φυσικούς πόρους και ενέργεια, καθιστούν τους δημότες υπεύθυνους καταναλωτές και ενεργούς πολίτες :

  • Μείωση παραγωγής απορριμμάτων, Επαναχρησιμοποίηση υλικών
  • Ευρεία, πολύπλευρη και μακροπρόθεσμη καμπάνια ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – ενεργοποίησης και συμμετοχής των δημοτών στον απαιτούμενο αναπροσανατολισμό νοοτροπίας, συνηθειών, συμπεριφοράς και τρόπου αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης των σκουπιδιών.
  • Διαλογή στην Πηγή – Ανακύκλωση – Οικιακή Κομποστοποίηση / Λιπασματοποίηση, ΤΩΡΑ !
  • Υγειονομική ταφή σε ΧΥΤΥ / τελική διάθεση κατά το δυνατό ακίνδυνων πλέον Υπολειμμάτων.

Σε αυτή την κατεύθυνση οι Κινήσεις που έλαβαν μέρος στη συνάντηση θα επιδιώξουν να επεξεργαστούν περαιτέρω τις προτάσεις τους και να κατευθύνουν από κοινού και συντονισμένα τη δράση τους.

Αρέσει σε %d bloggers: