η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 10 Μαΐου, 2008

Εβδομάδα κατά του λιθάνθρακα

Οι ενεργοί πολίτες αντιδρούν

‘Οχι άλλο κάρβουνο!
Εβδομάδα κατά του λιθάνθρακα 12 – 18 Μαΐου 2008

Μπορείτε και ηλεκτρονικά να υπογράψετε κατά του λιθάνθρακα στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.gopetition.com/online/19116.html
και μέσω των blogs
http://armoniki.blogspot.com
http://politeskorinthias.blogspot.com
http://lithanthrakas.wordpress.com
Διαβάστε το ενημερωτικό κείμενο κατα του λιθάνθρακα