η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 4 Αυγούστου, 2009

Εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων Αργολικού Πεδίου & Ασίνης – Δρεπάνου

Από Ε. Γιαννούλα  (*1), Α. Ζυμή (*2) υπαλλήλους της Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν. Α. Αργολίδας

από την ιστοσελίδα της Ν.Α. Αργολίδας

Εργασία που περιγράφει το έργο του Τεχνητού Εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στις περιοχές του Αργολικού Πεδίου και Ασίνης – Δρεπάνου, κατά την περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος 2009, με μεταφορά νερού από την πηγή Κεφαλαρίου μέσω υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών. Παρουσιάζονται αναλυτικά: το ιστορικό, η διοικητική οργάνωση, οι μηχανισμοί μεταφοράς και διοχέτευσης του νερού, οι ποσότητες νερού που διοχετεύτηκαν, χάρτες πιεζομετρίας, ηλεκτρικής αγωγιμότητας και περιεκτικότητας σε ιόντα χλωρίου των υπογείων νερών, άλλα συλλεγμένα στοιχεία, η εμφάνιση και η αντιμετώπιση δυσχερειών και το ενεργειακό κόστος του έργου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »