η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για Δεκέμβριος 5, 2010

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και αποδοτικότητα για το νοσοκομείο Ναυπλίου

Παναγιώτης Γκανάς

Εξαιρετικά καλή βαθμολογία και υψηλούς δείκτες αποδοτικότητας απέσπασε το Νοσοκομείο Ναυπλίου σε έρευνα που διενεργήθηκε το 2009 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ.

            Η παραπάνω έρευνα έβαλε στο μικροσκόπιο και αξιολόγησε 130 συνολικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Από αυτά 111 Νοσοκομεία βρέθηκε ότι λειτουργούν αντιπαραγωγικά και χρήζουν ουσιαστικών παρεμβάσεων. Στα προβληματικά Νοσοκομεία ευρίσκονται αρκετά τριτοβάθμια και πολλά δευτεροβάθμια Νοσοκομεία. Αντίθετα αρκετά μικρά Νοσοκομεία με ευέλικτο σχήμα λίγο προσωπικό και  εξιδικευμένο έργο είναι παραγωγικά με χαμηλό κόστος και υψηλή παροχή υπηρεσιών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements