η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 11 Απριλίου, 2011

Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η πρόταση του δικτύου των κινήσεων Πελοποννήσου

Θεμελιακά στοιχεία για τη διαμόρφωση της πολιτικής της Περιφερειακής και της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης για τη Διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνονται οι αρχές : 1. Μείωση παραγόμενων σκουπιδιών, 2. Επαναχρησιμοποίηση υλικών και προϊόντων, 3. Διαλογή στην Πηγή, 4. Ο ρυπαίνων πληρώνει/Πληρώνω όσο πετάω, 5. Αρχή της εγγύτητας / της αποκεντρωμένης διαχείρισης, 6. Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Ενεργός Συμμετοχή των δημοτών.

 Α. Όραμα / Μακροπρόθεσμος στόχος :

Κοινωνία/Δήμος/Περιφέρεια μηδενικών στερεών αποβλήτων

 Β. Άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα – έργα – δράσεις Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Και όμως υπάρχει άλλος δρόμος στη διαχείριση των απορριμμάτων

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβούλιου στη συζήτηση για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων έκανε παρέμβαση το δίκτυο των δημοτικών και οικολογικών κινήσεων της Ανατολικής Πελοποννήσου.  

Κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και έκανε παρεμβάσεις κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Επιμονή στην αοριστία για να κλείσουμε τα μάτι στην θερμική επεξεργασία.

Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Συνεδρίαση Δευτέρα 11/4/2011

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου επιβεβαιώνει τη θέση του ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μείζον θέμα, προκειμένου η Πελοπόννησος να καταστεί Περιφέρεια της Ευρώπης και της Αειφορίας. Η δική μας η στόχευση είναι να κάνουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου πρότυπο τοπικής οικονομίας, πυρήνα ανάπτυξης, που θα αποτελέσει και παράδειγμα για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Το πρόγραμμα μας για την ολική διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας βασίζεται στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία και θα υλοποιηθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ανοικτού σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που θα βασίζεται σε 4 αδιάβλητες αρχές: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »