η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Δήμος Ναυπλιέων: έξη μήνες … με «νεκρά» ταχύτητα και σε αυτόματο πιλότο!

Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Με την ολοκλήρωση του Αουεξαμήνου εγκατάστασης και λειτουργίας της νέας δημοτικής αρχής του ενοποιημένου Δήμου Ναυπλιέων, είναι καιρός να προχωρήσουμε σε μία πρώτη αποτίμηση αυτής, καθώς και να γνωστοποιήσουμε τις δικές μας προτάσεις και δράσεις.

Προκαταβολικά, θα δεχθούμε ότι η Δημοτική αρχή ανέλαβε το δύσκολο έργο της ενοποίησης των υπηρεσιών του νέου Δήμου, που προέκυψε από την συνένωση τεσσάρων (4) παλαιών και αυτό στο γνωστό καθεστώς της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και του περιορισμού των πόρων για την Αυτοδιοίκηση.

Παρά ταύτα και χωρίς να είναι προαπαιτούμενες οι χρηματικές επιχορηγήσεις θα ήταν δυνατόν να είχαν επιλυθεί γρήγορα και αποφασιστικά αρκετά θέματα.

Αναφορά σε ορισμένα ειδικά προβλήματα:

1.Η κατάρτιση της περίφημης διαδικτυακής ιστοσελίδας του Δήμου. Μέχρι τώρα είχαμε μία άκαρπη, εξάμηνη αναμονή και τελικά ως «μόνη επιλέξιμη» λύση απέμεινε η ανάθεσή της σεεταιρεία αντί 24.000 €. Γιατί δεν βοήθησε τη δημιουργία της ιστοσελίδας το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του Δήμου; Για την ιστορία, θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι εμείς, μόνοι, απ΄όλες τις δημοτικές παρατάξεις, ανταποκριθήκαμε στην από 3-2-2011 πρόσκληση της Δημοτ. Αρχής και καταθέσαμε έγγραφες προτάσεις και έκτοτε περιμένουμε!

2.Ο θεσμός του συμπαραστάτη του Δημότη εγκαταλείφθηκε, ίσως γιατί στους σχεδιασμούς της Συμπολίτευσης δεν προβλεπόταν κάποιος θεσμοθετημένος ελεγκτής της κακοδιοίκησης των λειτουργιών του δήμου!

3.Παρότι από τα τέλη Ιανουαρίου 2011 θα έπρεπε να είχε παραχωρηθεί στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, μέχρι και σήμερα δεν παραχωρήθηκε κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη, ώστε να εξυπηρετηθεί η αποδοτικότερη λειτουργία μας.

4.Για το Γηροκομείο, που λόγω κακών πολιτικών του παρελθόντος κινδυνεύει να κλείσει παρότι η αναγκαιότητα της λειτουργίας τουείναι προφανής, ουδεμία βιώσιμη λύση προτάθηκε, ούτε καν με την υποβοήθηση από κρατικούς ή άλλους κοινωνικούς φορείς (Οι δικές μας συγκεκριμένες προτάσειςπρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν).

5.Φαινόμεναδυσλειτουργίας του Συμβουλίου της Δημοτικής ενότητας Ναυπλίου, οφειλόμενα στην παράταξη της συμπολίτευσης,με αποτέλεσμα να μην εκφράζει γνώμη σε θέματα που αφορούν την πόλη και συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η εκπρόσωπός μας έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις ουσίας για την πόλη του Ναυπλίου.

6.Το προσβλητικόκαι αποκρουστικό θέαμα των Δημόσιων αφοδευτηρίων στο Λιμάνι, δίπλα στο σταθμό του ΟΣΕ.

7.Δεν προωθεί τη σύνταξη των αναγκαίων μελετών για να ενταχθεί ο Δήμος μας έστω και τώρα σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για τα μεγάλα έργα που απιτούνται. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η παράταξή μας με συγκεκριμένες ενέργειες, δημοσιεύσεις, συναντήσεις με φορείς και πιέσεις έχει προτείνει να προχωρήσει το έργο της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Ασίνης (Καστράκι) και του περιβάλλοντος χώρου. Παρά την απίστευτη αδράνεια και αδιαφορία της δημοτικής αρχής, ελπίζουμε ότι το έργο θα υιοθετηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Από τον κατάλογο των γενικοτέρων ζητημάτων που απασχολούν όλο το Δήμο και αξίζει να αναφερθούν μνημονεύουμε:

1.Αδυναμίες και καθυστερήσεις στη συγκρότηση, στελέχωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και στέγαση των Υπηρεσιών του ενιαίου Δήμου, με αντίκτυπο στη δυσλειτουργία αυτού, σε τομείς όπως η παροχή υπηρεσιών, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η παραγωγή αναπτυξιακού έργου. Μέχρι πριν από μερικές ημέρες δύο προϊστάμενοι καίριων υπηρεσιών του Δήμου δεν συστεγάζονταν με τους υπαλλήλους αυτών.

2.Στο θέμα της διάθεσης των στερεών αποβλήτων: α) εξακολούθηση λειτουργίας των ΧΑΔΑ Καραθώνας, Τολού και Αγ. Αδριανού, σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, β) καμμία ουσιαστική προσπάθεια ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής των, γ) απουσία της δημοτ. αρχής από το περιφερειακό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση λήψης σχετικής απόφασης.

3.ΔΕΥΑΝ

α)Δεν έχει μέχρι και σήμερα γίνει η απαιτούμενη εργασία για την καταγραφή των δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων (δεξαμενών, αντλιοστασίων κ.ά.) των δημοτικών ενοτήτων.

β)Εκ του μακρόθεν παρακολούθηση κάποιων … δισεπίλυτων προβλημάτων, η άρση των οποίων θα συντελούσε στο να δοθεί, επιτέλους, νερό πόσιμο στα περισσότερα χωριά της Μιδέας (Αγ. Τριάδα, Παναρίτι, Πουλακίδα κ.λ.π.), που διαθέτουν και νέους σύγχρονους αγωγούς ύδρευσης, που δεν χρησιμοποιούνται. Σε σχετικά ερωτήματα των συμβούλων της παράταξής μας, η απάντησή τους ήταν ότι ο Δήμος Μιδέας επί τριάντα χρόνια δεν έχει καλό, πόσιμο νερό! Κι αυτό το θεωρούν ελαφρυντικό για την αδιαφορία και αδράνειά τους!

γ)Μη ορθή διαχείριση και διάταξη του έμψυχου δυναμικού των δημοτ. ενοτήτων, που μέχρι την εφαρμογή του Καλλικράτη απασχολούνταν στους πρώην Δήμους (υδραυλικοί, υδρονομείς κ.ά.).

δ)Φαινόμενα αδιαφάνειας (περίπτωση προμήθειας κλιματιστικών συσκευών αξίας 30.000 € χωρίς διαγωνισμό) και κακοδιοίκηση (ακατανόητες και αδικαιολόγητες παρεμβάσεις της Διευθύντριας στο έργο των υπαλλήλων).

4.Η πολύπαθη ΚΑΡΑΘΩΝΑ. Ενώ οι ανακοινώσεις και τα ειδησεογραφικά σχόλια βοούν για το ξεπούλημά της, ο κ. Δήμαρχος επιλέγει να κάνει μόνος επαφές και να μετέχει σε συνεδριάσεις και συζητήσεις με την Ε.Τ.Α. κρατώντας στο συρτάρι την από 19-5-2011 αίτησή μας για την εισαγωγή του θέματος σε συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου. Ποιος λοιπόν αγνοεί το λαό και τους εκπροσώπους του, ποιος δεν ενημερώνει για την αρπαγή του ζωτικού μας χώρου;

5.Υπερβολική αύξηση των δημοτικών τελών. Η αύξηση των τελών στα χειμαζόμενα νοικοκυριά και ο πολλαπλασιασμός των επιβαρύνσεων στις τουριστικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβαρύνουν υπέρμετρα την τοπική κοινωνία, χωρίς να υπάρχει εκ μέρους της δημοτικής αρχής, ένα σχέδιο εξόδου από την οικονομική δυσπραγία και χωρίς να περιορίζονται, όπως θα έπρεπε και θα ήταν δυνατό, οι υπερβολικές σπατάλες.

Σε όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα ζητήματα η αδυναμία της συμπολίτευσης και προσωπικά του κ. Δημάρχου για παραγωγή έργου και εξεύρεση λύσεων είναι προφανής.

Ειδικότερα ο κ. Δήμαρχος, που έχει εκχωρήσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της διοίκησης του Δήμου στους αντιδημάρχους και αφού παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου της ΔΕΥΑΝ και το Γηροκομείο, αμέτοχος πλέον ευθυνών ασχολείται κύρια με την προσωπική του προβολή και το επικοινωνιακό του προφίλ, που ίσως πιστεύει ότι θα του χρησιμεύσει προκειμένου να επιδιώξει κάποιο άλλο δημόσιο αξίωμα.

Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζει ότι οι δημότες Ναυπλίου, τώρα στα δύσκολα, ζητούνένα Δήμαρχο και μία δημοτική αρχή, με όρεξη και διάθεση για παραγωγή έργου στο πόστο που τους εξέλεξαν. Ένα Δήμαρχο που κατά μείζονα λόγο θα διοικεί, και θα αποδίδει έργο και λιγότερο θα εμφανίζεται στα ΜΜΕ για να αυτοπροβάλλεται.

Ζητούν ένα Δήμαρχο, που από κοινού με τους συνεργάτες του θα ξεπεράσουν την κοινή, διαχειριστική και εισπρακτική τακτική (ιδιαίτερα μεγάλη η δραστηριότητα και σπουδή τους στην υπερβολική και αδικαιολόγητη αύξηση των δημοτικών τελών και φόρων) και θα χαράξουν την πολιτική της βελτίωσης των συνθηκών ζωής του δημότη, της κοινωνικής μέριμνας και της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου.

Και δυστυχώς απέναντι στην αδράνεια και αδιαφορία της δημοτικής αρχής, έχουμε την πλήρη απουσία της μείζοντος αντιπολίτευσης.

Η παράταξή μας με τους δύο δημοτικούς συμβούλους της, αλλά με την οργανωμένη εσωτερική δημοκρατική λειτουργία της, μέσα σε δύσκολες συνθήκες εδώ και έξη μήνες, κάνει σκληρή αντιπολίτευση, χωρίς όμως στείρο αρνητισμό. Καταθέτουμε πάντοτε ρεαλιστικές προτάσεις και αγωνιζόμαστε για μια αλλαγή πολιτικών και συσχετισμών.

Υ.Γ. Η καθυστέρηση ανάρτησης έγινε επειδή ο διαχειριστής του
BLOG απουσιαζε

 

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: