η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 12 Σεπτεμβρίου, 2011

Διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Έχουμε κάποια προτεραιότητα στην μέθοδο διαχείρισης.

Μ.Α.

προκαταρκτική προκήρυξη για την διαχείρση των απορριμάτων στην Αν Πελοπόννησο.  

Δημοσιεύτηκε η προκαταρκτική προκήρυξη από την περιφέρεια Πελοποννήσου με τίτλο  «ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Η διαχείριση αυτή εντάσσεται στη γενική στόχευση να καταστεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια της Αειφορίας και θα βασίζεται στις ακόλουθες 4 αρχές:

— Αυστηρή τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας με ελαχιστοποίηση των ρύπων,

— Ελαχιστοποίηση του κόστους για τους πολίτες,

— Δημιουργία μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού οφέλους,

— Ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που θα οδηγείται σε ταφή.

Στόχος της διαβούλευσης που ξεκινάει με τη δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης, είναι να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση των όρων και να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι υποχρεώσεις των υποψηφίων επενδυτών και του δημοσίου. Στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr/ έχουν αναρτηθεί όλα τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία. Στον ίδιο δικτυακό τόπο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις και προτάσεις έως την 31.10.2011, ώστε να αξιοποιηθούν για την οριστικοποίηση των τευχών δημοπράτησης.

Μια ακόμα ευκαιρία οι δήμοι να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πόσο θράσος πρέπει να έχει κάποιος ………..

Μ.Α.

Η απάντηση ενός «εργολάβου» της ανακύκλωσης ……..

Πριν από λίγες μέρες ιδιωτική εταιρεία και όχι ο δήμος Ναυπλίου τοποθέτησε κάδους ανακύκλωσης στην πόλη ου Ναυπλίου. Οι κάδοι τοποθετήθηκαν σε σημεία που υπέδειξε η εταιρεία και ενέκρινε ο δήμος Ναυπλίου και μάλιστα με καθυστέρηση.  Δηλαδή κάποιος συμπολίτης μας είδε ότι η επένδυση στην ανακύκλωση είναι ένας τομέας που μπορεί να έχει κέρδη και έριξε χρήματα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραχώρησε απλά σε ένα ιδιώτη ένα τομέα, που θα μπορούσε να έχει κάποια έσοδα και να μικρύνει, με κίνητρα απόδοσης σε ανακύκλωση, τα δημοτικά τέλη. Αυτό που οι περισσότεροι δήμοι στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό οργανώνεται από την υπηρεσία καθαριότητας, εμείς το δώσαμε σε ιδιώτη.

Έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του Δημάρχου κ. Αναγνωσταρά. Πόσο εύκολα το «μαύρο γίνεται άσπρο»

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »