η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων στις  10 Οκτωβρίου   2011, ημέρα   Δευτέρα, και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ   1ο  Ανάκληση της 311/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την μεταφορά προσωπικού, το οποίο εργάζεται στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία: «Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Ναυπλιέων» και  διακριτικό:  τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.Ν. του Δήμου Ναυπλιέων, λόγω λύσης της και εκκαθάρισης και εκ νέου λήψη σχετικής απόφασης.
ΘΕΜΑ    2ο  Ορισμός ορκωτών ελεγκτών  για εκκαθάριση  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης   του δήμου Ναυπλιέων (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.) και ορισμός επιτροπής εκκαθαριστών.
ΘΕΜΑ   3ο  Ορισμός ορκωτών ελεγκτών  για εκκαθάριση  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου Ναυπλιέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΜΙΔ.)  και ορισμός  επιτροπής εκκαθαριστών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ     4ο Περί έγκρισης εργασιών τομής στην οδό Ανδριανουπόλεως και στις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Χαρμαντά, Αργοναυτών, Μικράς Ασίας και Προφήτη Ηλία από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) για την υπογειοποίηση  του δικτύου παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας.
ΘΕΜΑ  5 ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης της επικαιροποίησης συστήματος διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α και τύπου Β για το Δήμο Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ    6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οικοπέδου Αργολικού» τέως Δήμου Μιδέας.
ΘΕΜΑ   7 ο Έγκριση  οριστικής  στάθμης του  περιφερειακού  δρόμου  Τολού. 
ΘΕΜΑ    8ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «2ος ειδικός  προϋπολογισμός δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δ.δ. Αγίας Τριάδας», τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου.
ΘΕΜΑ  9 ο Τροποποίηση Τεχνικού  Προγράμματος  και του προϋπολογισμού με την εγγραφή σ’ αυτό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ναυπλιέων»           προϋπολογισμού 150.000€ και έγκριση της τεχνικής μελέτης. 
ΘΕΜΑ  10 ο  Αποδοχή από το Δήμο Ναυπλιέων των όρων και προϋποθέσεων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τα  οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 5420 και ΚΗΙ 9159. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.
ΘΕΜΑ    11ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού με την εγγραφή σ’ αυτό του έργου: «Κατασκευή  τοιχίου αντιστήριξης περιοχής Κωστοπούλου (ΑΡΙΑ)», προϋπολογισμού 12.633,90€  και έγκριση της τεχνικής μελέτης. 
ΘΕΜΑ    12 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού με την εγγραφή σ’ αυτό του έργου: «Κατασκευή εισόδου νεκροταφείου Αρίας»,  προϋπολογισμού 10.455,00 €  και έγκριση της τεχνικής μελέτης. 
ΘΕΜΑ    13 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού με την εγγραφή σ’ αυτό του έργου: «Επισκευή  και συντήρηση του πρώην δημοτικού σχολείου του οικισμού Προφήτη Ηλία της τοπικής κοινότητας Αγίου Αδριανού», προϋπολογισμού 7.134,00€  και έγκριση της τεχνικής μελέτης. 
ΘΕΜΑ   14 ο Περί παραχώρησης από το Δήμο μας  του μηχανικού σάρωθρου μάρκας FCHMIDT (άνευ αριθμού κυκλοφορίας) ιδιοκτησίας του, στο Δήμο Επιδαύρου.
ΘΕΜΑ   15 ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού με την εγγραφή σ’ αυτό του έργου: «Κατασκευή φρεατίων και βανών άρδευσης  στη δημοτική ενότητα Μιδέας» προϋπολογισμού 4.305,00 € και έγκριση της τεχνικής μελέτης. 
ΘΕΜΑ   16 ο Απόφαση  εναρμόνισης της πηγής χρηματοδότησης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νεκροταφείου Ανυφίου», σύμφωνα με την 72/2010 τεχνική μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ..

 

 ΕΙΔΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ   17 ο Ψήφιση  Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών του Δήμου μας.
  ΘΕΜΑ   18ο Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε δημότες  μας.
ΘΕΜΑ   19 ο Ανάκληση των 168/2004 και 392/2004 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν τη διάθεση  οικοπέδου του Δήμου Ναυπλιέων στο Ο.Τ. Γ11 στην περιοχή Ροδίου στη «Διεθνή Ένωση  Αστυνομικών – Τοπικής Διοίκησης Αργολίδας» για την από μέρους της ανέγερση εκκλησίας.
ΘΕΜΑ     20ο Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πόλη του Ναυπλίου, σύμφωνα με την 184/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ   21  ο Επί του με αριθμό  πρωτ. 312/23-8-2011  εγγράφου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας.
ΘΕΜΑ      22 ο Παραχώρηση  χώρου 15 τ.μ. από το Δήμο Ναυπλιέων στη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Ναυπλίου» (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) για την κατασκευή αντλιοστασίου.
ΘΕΜΑ      23 ο Τροποποίηση   του προϋπολογισμού και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη πρόσθετων εισφορών Ι.Κ.Α. της  πρώην «Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης  Ναυπλίου» (Δ.Ε.Τ.Α.Ν.).
ΘΕΜΑ      24 ο Ορισμός  ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου έτους 2011 στο Δήμο μας.
ΘΕΜΑ     25ο Έγκριση κατασκευής αντλιοστασίου σε δημοτικό χώρο στην τ. κ. Λευκακίων.
ΘΕΜΑ       26ο Επί του με αριθμό πρωτ. 2131/5-9-2011 εγγράφου  της Δ.Ε.Η. Ναυπλίου, το οποίο αφορά τημείωση των δημοτικών τελών και

φόρων του κτηρίου που στεγάζεται.

 

ΘΕΜΑ      27ο Τροποποίηση της 146/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και   τέλους  βοσκής  για το  έτος 2011, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. 

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ      28ο

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ναυπλιέων οικονομικού έτους 2011.

Advertisements

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: