η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 6 Νοεμβρίου, 2011

Η Δια Βίου Εκπαίδευση Ενηλίκων στους νέους άξονες δράσης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κίου

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – δομές του Υπουργείου Παιδείας- μέχρι σήμερα υλοποιούσαν προγράμματα αειφόρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που απευθύνονταν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οργάνωναν δε επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Με τη νέα χρηματοδοτική περίοδο (ΕΣΠΑ 2010 – 2015) και με απόφαση του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καλούνται να διευρύνουν τις δράσεις τους και στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης, να αναπτύσσουν προγράμματα, να πραγματοποιούν εκδηλώσεις (ημερίδες, σεμινάρια) και να παράγουν επιμορφωτικό υλικό.

Στα πλαίσια αυτά το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου έχει ήδη από την περσινή χρονιά πραγματοποιήσει πιλοτικά μια σειρά από δράσεις για ενήλικες. Έτσι λοιπόν με στοχευμένες δράσεις απευθυνόμαστε σε όλες τις ομάδες πολιτών (Υπάλληλοι Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νέοι αγρότες, πολιτιστικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, συμβούλια νέων, Κ.ΑΠ.Η) και  άλλους κοινωνικούς φορείς της περιοχής.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »