η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Νέα ερωτηματικά για τα Ξενία

του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ μέλους της ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΑΡΓΟΛΙΚΚΑ 3-12-11

Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης έχει υποβάλει τέσσερες ερωτήσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού (την πρώτη την συνυπέγραφε ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης) σε σχέση με την υλοποίηση της σύμβασης των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων (Ε.Τ.Α.) με την εταιρία ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ, που αφορούσαν τα Ξενία  του Ναυπλίου.

Στην τέταρτη ερώτησή του,  απάντησε την 1-7-2011 ο Υφυπουργός κ. Νικητιάδης, που ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να διαβιβάσει στο βουλευτή το ενημερωτικό σημείωμα των Ε.Τ.Α., χωρίς να πάρει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με την υλοποίηση της σύμβασης.

  Από το ενημερωτικό αυτό σημείωμα των Ε.Τ.Α., αλλά και από έγγραφα που κατατέθηκαν κατόπιν της ερώτησης του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, προέκυψαν κάποια γεγονότα, που μέχρις σήμερα ήταν άγνωστα στο μεγαλύτερο μέρος της τοπικής κοινωνίας.

     Για πρώτη λοιπόν φορά γίνεται γνωστό, ότι στις  30-3-2009, επί Νέας Δημοκρατίας, υπογράφηκε, χωρίς τη γνώση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών αρχών,  νέα σύμβαση μεταξύ ΕΤΑ και Αργολικού Ήλιου, που τροποποίησε την αρχική σύμβαση.  Με την τροποποιητική αυτή σύμβαση, όπως προκύπτει από το σημείωμα των ΕΤΑ, δίδεται παράταση υλοποίησης των έργων στα Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα ΞΕΝΙΑ Α και σε ορισμένα bungalows του Nafplia Palace,  μέχρι το 2016, ενώ η αρχική σύμβαση του έτους 2000 προέβλεπε ολοκλήρωση των εργασιών μέσα σε 18 μήνες, ήτοι δίδεται μία πρωτοφανής παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών 15 περίπου ετών!! Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα στη μισθώτρια εταιρία να παρατείνει  επιπλέον το χρόνο αποπεράτωσης των έργων, εφόσον η έκδοση των αδειών καθυστερήσει. Είναι περίεργο, αλλά στην προηγούμενη απάντησή του ο Υπουργός κ. Γερουλάνος,  δεν είχε αναφέρει την ύπαρξη της τροποποιητικής αυτής σύμβασης.

  Ενώ η αρχική σύμβαση προέβλεπε ολοκλήρωση των αυστηρά καθορισμένων εργασιών μέχρι το έτος 2001, η μελέτη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του Ξενία Α εγκρίθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού μόλις το 2005 (δεν αναφέρεται στο σημείωμα  το πότε υπέβαλε τη μελέτη η μισθώτρια εταιρία). Μετά την έγκριση το θέμα παραπέμφθηκε στο κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει για το χαρακτηρισμό του ξενοδοχείου ως μνημείου ή μη. Έκτοτε απόφαση δεν έχει ληφθεί. Φθάσαμε λοιπόν 11 ολόκληρα χρόνια μετά την αρχική σύμβαση και ενώ έπρεπε μέσα σε   18 μήνες να γίνουν από τη μισθώτρια εταιρία οι συγκεκριμένες εργασίες που προέβλεπε η σύμβαση και να είχε ξεκινήσει η λειτουργία του ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Α, τελικά να μην έχει γίνει τίποτα, διότι δεν έχει ληφθεί ή απορριφθεί από την Κρατική γραφειοκρατία η άδεια για την κατασκευή υδατοδεξαμενών και λοιπών μειζόνων εργασιών που επιθυμεί η εταιρία «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ».

   Για πρώτη φορά γίνεται γνωστό ότι η εταιρία «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ» δεν έχει καταβάλει σε μετρητά στα ΕΤΑ το μίσθωμα του β εξαμήνου του 2010, το οποίο υπολογίζεται από τα ΕΤΑ σε 217.566,34 ευρώ (πιθανότατα να μην έχει καταβάλει και το μίσθωμα του α εξαμήνου του 2011), με το αιτιολογικό ότι η αδελφή της εταιρία ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ έχει  κερδίσει απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου με την οποία υποχρεώνεται η ΕΤΑ να καταβάλει σ΄ αυτήν  το ποσόν των  10.034.879 ευρώ με τους νόμιμους τόκους!! Είναι επομένως λογικό να μην αναμένουν τα ΕΤΑ, με τη νομική μορφή που αυτά θα έχουν στο μέλλον, την καταβολή σε μετρητά από τούδε και στο εξής οποιουδήποτε ποσού από την εταιρία «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ» (εκτός και αν η διαιτητική απόφαση ανατραπεί). Είναι επίσης απορίας άξιον πώς η ΕΤΑ, υπολογίζει  το ήμισυ του ετησίου μισθώματος σε  ευρώ μόνον 217.566,34, όταν η αρχική υπογραφείσα σύμβαση, προέβλεπε ετήσιο μίσθωμα 450.000.000 δραχμών ή 1.320.616 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με το ύψος του τιμαρίθμου. Απ΄ ότι φαίνεται με τη συμπληρωματική σύμβαση, μειώθηκε κατά ένα τεράστιο ποσοστό το ετήσιο μίσθωμα, το οποίο είχε προκύψει κατόπιν διαγωνισμού!!  

   Γίνεται επίσης γνωστό από την απάντηση που έλαβε ο κ. Τσούκαλης, ότι οι υπηρεσίες (Πολεοδομία, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας), κινητοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2010 για τη γνωστή απαράδεκτη κατάσταση στο κτήριο του Ξενία Α και παρά τις εκθέσεις που έγιναν η κατάσταση παρέμεινε ως έχει, μέχρις ότου  στις 1-3-2011 ο κ. Εισαγγελέας προέβη σε νέα  επείγουσα παραγγελία του για νέα αυτοψία της Πολεοδομίας.

   Τα συμπεράσματά μου.

  •  Μετά την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης που δίνει επιπλέον δικαιώματα στην εταιρία ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ, και πιθανόν να μειώνει κατά πολύ το μίσθωμα, είναι αβέβαιο το εάν η απαίσια κατάσταση που βρίσκεται το Ξενία Α θα βελτιωθεί.
  • Είναι πλέον νομικά δυσχερές να γίνει αποβολή της μισθώτριας εταιρίας και το ξενοδοχείο να αποδοθεί στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, όπως θα έπρεπε να είχε γίνει αρχικά.
  • Το Ελληνικό Δημόσιο, πιθανότατα θα παύσει να έχει έσοδα στο μέλλον από μισθώματα από τη λειτουργία των ξενοδοχείων.
  • Ο Κήπος του Αμφιτρύωνα και η πισίνα θα συνεχίσει να παραμένει για κάποια ακόμα χρόνια στα χάλια που βρίσκεται.
  • Η Πύλη του Σαγρέδου θα παραμένει κλειστή, παρά τις επισημάνσεις της Αρχαιολογίας.
  • Καθόλου δε αποκλείω το ενδεχόμενο η μισθώτρια εταιρία να εγείρει αξιώσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου και αντί να πληρώσει μισθώματα να εισπράξει και αποζημιώσεις από πάνω.
  • Η Αρβανιτιά θα παραμείνει στην ίδια κατάσταση, αφού ουδείς ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι δεν λειτούργησε τη σεζόν που πέρασε.
  • Απαιτείται λοιπόν  μία απεξαρχής ολοκληρωμένη εξέταση του φακέλου της σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης στην οποία βρίσκονται το Ξενία Α, ο Κήπος του Αμφιτρύωνα και η Αρβανιτιά.

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: