η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 6 Δεκεμβρίου, 2011

Σε διαβούλευση η διαχείριση υδατικών πόρων ανατολικής Πελοποννήσου

ανακοίνωση του υφυπουργού περιβάλλοντος κ. Γ. Μανιάτη

Τα στοιχεία βρίσκονται διαθέσιμα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://wfd.ypeka.gr/

Για την ανατολική Πελοπόννησο στο http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=4&Itemid=12

Σε Δημόσια διαβούλευση τέθηκε στο τέλος Νοεμβρίου 2011 το Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ανατολικής Πελοποννήσου, όπου περιλαμβάνεται και ο Νομός Αργολίδας.

Τα περιεχόμενα του Σχεδίου αφορούν στα βασικά ζητήματα διαχείρισης, το Προσχέδιο Διαχείρισης και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Με την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης, η Ελλάδα ολοκληρώνει την εφαρμογή των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (Οδηγία – Πλαίσιο για τα Νερά).

Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής έχουν ζωτική σημασία για την ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα και θα συμβάλλουν στον προγραμματισμό των χρήσεων νερού και στην αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Παράλληλα με τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των σχεδίων διαχείρισης προγραμματίζονται οι χρήσεις νερού για την άρδευση, την ύδρευση, την ενέργεια και την επαγγελματική χρήση (βιοτεχνία, βιομηχανία).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Νομικά περιοδικά Ναυπλίου τον 19ο αιώνα

Διαβάστε στην Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας; και Πολιτισμού κείμενο της Κυριακής Ασημακοπούλου δικηγόρου με θέμα τα νομικά περιοδικά της πόλης του Ναυπλίου τον 19ο αιώνα.

Το κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, τόμος 14, Άργος 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 1986, Αθήναι, 1989.

Διαβάστε αναλυτικά στο http://argolikivivliothiki.gr/2011/12/04/nomika/