η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 8 Δεκεμβρίου, 2011

Μια διόρθωση αλλά και αυξήσεις από την ΔΕΥΑΝ

δελτιο τυπου 6-12-2011

Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ 2-12-2011, συζητήθηκε η από 24-11-2011 αίτηση του συνδυασμού Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ που υποβλήθηκε από το δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Γκιόλα και αφορούσε στην επανόρθωση των διογκωμένων τιμολογίων νερού του δεύτερου τρίμηνου του 2001 των πρώην Δήμων Μιδέας Ασίνης και Ν. Τίρυνθας.

Η παρέμβαση και η υποστήριξη της αίτησης, απέφερε την αποδοχή του αιτήματος μας. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ υιοθέτησε το αίτημα της ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  επειδή υπήρχαν όπως αναφέραμε τυπικοί και ουσιαστικοί λόγοι για την  εσφαλμένη τιμολόγηση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

μια ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στο μπλα μπλα καλά τα λέμε μια πρόταση το πώς θα υλοποιηθεί δεν ακούσαμε.

Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης και αφετέρου στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων και τα προβλήματα που σήμερα υπάρχουν, δίνεται προτεραιότητα στην ενσωμάτωση δράσεων και εργαλείων που συνάδουν με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων παράλληλα με τον άμεσο περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στη γενική στόχευση να καταστεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια της Αειφορίας και θα βασίζεται στις ακόλουθες 4 αρχές:

–          Αυστηρή τήρηση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας με ελαχιστοποίηση των ρύπων

–          Ελαχιστοποίηση του κόστους για τους πολίτες

–          Δημιουργία μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού οφέλους

–          Ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που θα οδηγείται σε ταφή

Δίνεται λοιπόν έμφαση στην ενίσχυση και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, με τον πλέον αποδοτικό συνδυασμό μέτρων και στόχων, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών για την προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »