η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Γιατί αυτή η επιλογή «αξιοποίησης του Ανάβαλου» είναι σε προτεραιότητα;

Μ.Α.

Διαβάστε την ανακοίνωση της περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «πρόταση για την βιώσιμη ολοκλήρωση αξιοποίηση της πηγής του Κυβερίου (Ανάβαλος)» σε συνεχεία των ανακοινώσεων του υφυπουργού περιβάλλοντος κ. Μανιάτη, των δήμων  Ναυπλίεων και Άργους -Μυκηνών και των αντίστοιχων ΔΕΥΑ για την επεξεργασία του Ανάβαλου για πόσιμο νερό. Τα ερωτήματα του καταθέτω είναι:

  • Σε πιο σχεδιασμό διαχείρισης υπάγετε το συγκεκριμένο έργο;
  • Δεν έχει προτεραιότητα ο ενιαίος φορέας διαχείρισης των υδάτινων πόρων του νερού στην Αργολίδα;
  • Δεν έχει προτεραιότητα η μελέτη προστασίας των νερών της Λέρνας της Αμυμώνης και του Ποντίνου;
  • Δεν έχει προτεραιότητα ακόμα και στην επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας του νερού του Αναβάλου, οι εργασίες στο φράγμα; Οι εργασίες και το αποτέλεσμα  θα καθορίσουν  την ποιότητα του νερού του Ανάβαλου άρα και τον τρόπο επεξεργασίας για να γίνει πόσιμο. Χρειάζεται για παράδειγμα μονάδα αντίστροφης όσμωσης;
  • Πως μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμη η λύση όταν το πρόβλημα της κοστολόγησης του νερού μέχρι σήμερα εξαρτάτε από την κατανάλωση ρεύματος και το προσωπικό που εργάζεται;
  • Δεν έχει προτεραιότητα η μείωση του κόστους μεταφοράς του νερού; Δεν είναι περίεργο που ενώ δεν πληρώνουν το νερό που παίρνουν από τις πηγές, οι δημοτικές επιχειρήσεις Ναυπλίου και Άργους είναι δεκάδες ευρώ παθητικό;
  • Δεν έχει προτεραιότητα η μείωση των απωλειών στα δίκτυα;
  • Δεν έχει προτεραιότητα να δούμε το πρόβλημα νερού σε συνάρτηση με το φαινόμενο του θερμοκηπίου;
  • Μήπως βάζουμε και εδώ στα μουλωχτά κάποιους ιδιώτες για την εκμετάλλευση των τεράστιων ποσοτήτων νερού του Ανάβαλου;

Απλά να αναφέρουμε ότι ο Αναβαλος βγάζει περίπου 50.000 κ.μ την ώρα, όσα καταναλώνει σε πόσιμο νερό όλη η Αττική. Επίσης  να σημειώσουμε ότι όλη η Αργολίδα για να έχει πόσιμο νερό χρειάζεται περίπου 2.000 κ.μ την ώρα. Και οι πηγές της Λέρνας του Ποντίνου και της Αμυμώνης έχουν παροχή από 4.000 κ.μ έως 7.000 κ.λ την ώρα.

Αυτό που προτείνουν είναι η εύκολη λύση, που δεν είναι ενταγμένη σε κανένα σχεδιασμό.  Απλά ακούγεται καλά στα αυτιά των κατοίκων της Αργολίδας.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 3/1/2012

ΘΕΜΑ: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε πρόταση για την βιώσιμη ολοκλήρωση αξιοποίηση της πηγής του Κυβερίου (Ανάβαλος)  

H Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την επίλυση του χρόνιου προβλήματος υδροδότησης της Περιφερειακής Ενότητας της Αργολίδας, υπέβαλλε πρόταση (σε συμπλήρωση των προτάσεων των ΔΕΥΑ Άργους και  Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου), ώστε το έργο αυτό να είναι βιώσιμο και με διαχειρίσιμο κόστος, που θα εξυπηρετήσει όλη την περιφερειακή ενότητα Αργολίδας, δεδομένης της αξιολόγησης του έργου ως Περιφερειακού ενδιαφέροντος, λόγω του τουριστικού ενδιαφέροντος όλης της Περιφερειακής ενότητας Αργολίδας.

Ετσι συνοπτικά η πρόταση αφορά :

Στην αξιοποίηση της πηγής του Κυβερίου (Ανάβαλος) η οποία παρουσιάζει την μέγιστη δυναμικότητα από πλευράς παροχής αλλά και την καταλληλότερη ποιότητα για χρήση μετά από επεξεργασία. Η επεξεργασία θα γίνεται σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού, ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις για χρήση του σαν πόσιμο (ΚΥΑ Υ2/2600).

Για την πραγματοποίηση της πράξης προτείνονται τα ακόλουθα έργα:

Υποέργο 1: «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της πηγής Αγ. Γεωργίου Κυβερίου (Αναβάλου)»

Το Υποέργο 1 αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την ωρίμανση του προτεινόμενου έργου, υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφικές, γεωτεχνικές), τις απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες για την αδειοδότηση του έργου και τέλος την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης.

Υποέργο 2: Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της πηγής Αγ. Γεωργίου Κυβερίου (Αναβάλου)

Το Υποέργο 2 αφορά στην κατασκευή των έργων με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες του Υποέργου 1. Η χωροθέτηση της εγκατάστασης συλλογής και επεξεργασίας νερού Ύδρευσης προτείνεται ο χώρος κοντά στην Τεχνητή Λίμνη Μύλων, (περιοχή των Μύλων), για όλους τους Δήμους και ΔΕΥΑ της Περιφερειακής Ενότητας της Αργολίδας. Το έργο θα ανταποκρίνεται τόσο σε σημερινά δεδομένα όσο και σε ρεαλιστικές προσεγγίσεις για την 20ετία και 40ετία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα επιλεξιμότητας και η κατασκευή να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν.

Το έργο θα ξεκινά από το έργο υδροληψίας που περιλαμβάνεται στην προσφορά και καταλήγει στην προβλεπόμενη θέση όπου τα δίκτυα εξόδου καθαρού νερού συνδέονται με τα δίκτυα διανομής. Η εγκατάσταση συνοπτικά θα αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:

¨       Έργο υδροληψίας  – αγωγός προσαγωγής νερού

¨       Μονάδα διόρθωσης pH

¨       Ταχεία ανάμιξη

¨       Κροκίδωση

¨       Καθίζηση (ή επίπλευση)

¨       Μονάδα φίλτρανσης (η οποία θα μπορεί να είναι δύο σταδίων υποκαθιστώντας και την καθίζηση ή την επίπλευση)

¨       Μονάδα αντίστροφης όσμωσης

¨       Απολύμανση UV και χλωρίωση για υπολειμματική δράση

¨       Δεξαμενή αναρρύθμισης – αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού

¨       Εγκατάσταση αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικών

¨       Μονάδα επεξεργασίας ιλύος και έργο απόρριψης και άλμης

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης της εγκατάστασης και του προσωπικού και όλα τα δίκτυα και έργα υποδομής. Η ποιότητα του νερού που παράγεται από την ΕΕΝ θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Υποέργο 3: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Το Υποέργο 3 αφορά στην πρόσληψη συμβούλου τεχνικής υποστήριξης. Δεδομένου ότι το έργο αφορά σε τεχνικά πολύπλοκο και εξειδικευμένης τεχνολογίας έργο, το οποίο θα εξυπηρετεί ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα της Αργολίδας, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου με στόχο την υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προσληφθεί με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 9 του Ν. 3316/05 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Advertisements

2 Σχόλια»

  Β.Χ. wrote @

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατάφερε – μπράβο της!!!!!!- σε λιγότερο από ενάμιση μήνα να πάρει υπόψη της την γνώμη φορέων, Επιμελητηρίων, Πολιτών και να καταθέσει την πρόταση, αξιοποίησης της πηγής του Κυβερίου (Ανάβαλος) ….
Κάτι για ημερίδες και διαβουλεύσεις που είχε αναφέρει πριν από ένα μήνα ο κ. Μανιάτης φαίνεται πως πραγματοποιήθηκαν και πιθανόν δεν τις πήραμε είδηση….
Ενδιαφέρον θα ήταν να ακούγαμε την άποψη και τί παρεμβάσεις έγιναν, των επιμελητηρίων του νομού (ιδιαίτερα των επιστημονικών και ακόμα πιο ιδιαίτερα του ΤΕΕ)…

  Β.Χ. wrote @

Εεεεεεντάξει αφού θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα για διαβούλευση,
όπως ανακοίνωσε η Εδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου, στις 20 Γενάρη στο Ναύπλιο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου διαμόρφωσης Διαχείρησης Υδατικών Πόρων…και οι γνώμες των πολιτών και (ανύπαρκτων)φορέων….μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι όλα βαίνουν καλώς….ότι ζούμε σε μια χώρα δημοκρατική, που όλα γίνονται και αποφασίζονται με διαφάνεια, που οι πολιτικοί εκπροσωπούν τα συμφέροντα του λαού και δεν είναι ντίλερ ξένων συμφερόντων και εταιρειών….
Ποιόν νομίζουν πως κοροϊδεύουν, όταν όλα διαλύονται γύρω.Τον εαυτό τους; Σίγουρα όχι γιατί πολύ συνειδητά κάνουν ότι κάνουν.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: