η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου δήμου Ναυπλιέων

    Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου δήμου Ναυπλιέων στις  22  Οκτωβρίου   2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τα εξής θέματα: ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  1ο  Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή οδών πυρόπληκτων περιοχών: α) Μιδέα –Αμυγδαλίτσα, β)Αμαριανού Αραχναίου» δήμου Ναυπλιέων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στο πρόγραμμα: «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» καθώς και των ειδικών όρων αυτής. Εξουσιοδότηση του κ. δήμαρχου  για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξης. Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση και παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης: «Διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βασ. Κων/νου – Κιλκίς – Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης».
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση και παραλαβή της αρχιτεκτονικής  μελέτης: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων επί των οδών Σιδηράς Μεραρχίας  και Αμαλίας και διαμόρφωση δημοτικού χώρου επί της οδού Αμαλίας».
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδού πρόσβασης  εκκλησίας Παναγίας Λεύκας στο τ.δ. Δρεπάνου Δήμου Ασίνης».
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βασ. Κωνσταντίνου – Κιλκίς – Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης».
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων επί των οδών Σιδηράς Μεραρχίας και Αμαλίας και διαμόρφωση δημοτικού χώρου επί της οδού Αμαλίας».
ΘΕΜΑ  7ο  Περί  υποβολής των μελετών  του έργου: «Διαμόρφωση  και ανάπλαση τμημάτων  των οδών Βασ. Κωνσταντίνου – Κιλκίς -Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης» για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα  Ε.Σ.Π.Α. και εξουσιοδότηση  του κ. δήμαρχου για τις περαιτέρω ενέργειες ένταξης της πράξης.
ΘΕΜΑ  8ο  Περί υποβολής των μελετών του έργου: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων επί των οδών Σιδηράς Μεραρχίας και Αμαλίας και διαμόρφωση δημοτικού χώρου επί της οδού Αμαλίας»  για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. και εξουσιοδότηση  του κ. δήμαρχου για τις περαιτέρω ενέργειες ένταξης της πράξης στο Ε.Σ.Π.Α..
ΘΕΜΑ  9ο  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις  Δήμου Ναυπλιέων».
ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Η/Μ (ΚΕΝΑΚ) έργου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου».
ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση της μελέτης: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Ναυπλιέων για την εφαρμογή του προγράμματος ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨».
ΘΕΜΑ  12ο  Ενοποίηση των έργων  οδοποιίας – που είναι εγγεγραμμένα στο τεχνικό πρόγραμμα – ανά δημοτική και τοπική κοινότητα.
ΘΕΜΑ  13ο  Τροποποίηση του προϋπολογισμού  για την ανάθεση  υπηρεσιών συμβούλου  για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων και λοιπών δράσεων του δήμου Ναυπλιέων στο Ε.Σ.Π.Α..

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΘΕΜΑ  14ο  Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους 1-1-2011 έως 30-7-2011.
ΘΕΜΑ  15ο  Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους 2010.
ΘΕΜΑ  16ο  Περί  έγκρισης  απολογισμού  Δημοτικής Χορωδίας Ναυπλίου οικ. έτους  από 1-1-2011 έως 30-6-2011.
ΘΕΜΑ  17ο  Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής  Φιλαρμονικής Δήμου Ναυπλιέων  οικ. έτους  από 1-1-2011 έως 30-6-2011.
ΘΕΜΑ  18ο  Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Θεάτρου Δήμου Ναυπλιέων  οικ. έτους  από 1-1-2011  έως 30-6-2011.
ΘΕΜΑ  19ο  Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Αθλητικού  Κέντρου Ναυπλίου οικ. έτους  από 1-1-2011 έως 30-6-2011.
ΘΕΜΑ  20ο  Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής  Φιλαρμονικής  Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους 2010.
ΘΕΜΑ  21ο  Περί έγκρισης απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  «Δ.Ο.Π.ΠΑ.Τ» δήμου  Ναυπλιέων  οικ. έτους 2011.

 ΕΙΔΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ  22ο  Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του δήμου.
ΘΕΜΑ  23ο  Μεταστέγαση Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ  24ο  Θεσμοθέτηση κοινωνικού φαρμακείου και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του.
ΘΕΜΑ  25ο  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Σπυρίδωνα Χανιώτη και εξουσιοδότηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου μας  για την έκδοσή της.
ΘΕΜΑ  27ο  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ.  Γεώργιο Λυκομήτρο και εξουσιοδότηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου μας   για την έκδοσή της.
ΘΕΜΑ  28 Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Παναγιώτα Ασκητά και εξουσιοδότηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου μας  για την έκδοσή της.
ΘΕΜΑ  29ο  Επέκταση δημοτικού φωτισμού στο δήμο Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ  30ο  Περί τμηματικής  καταβολής  του ποσού της ειδικής πρόσθετης αμοιβής σε υπαλλήλους του δήμου μετά από σύναψη εξώδικου συμβιβασμού δυνάμει της 102/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ  31ο  Περί σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του δήμου και υπαλλήλων (σχολικών φυλάκων) που αφορά στην τμηματική  καταβολή  του ποσού της ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους σχολικούς φύλακες  του δήμου μετά την έκδοση δικαστικής  απόφασης.
ΘΕΜΑ  32ο  Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές  (ιδρύσεις, καταργήσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί) των σχολικών  μονάδων  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014.
ΘΕΜΑ  33ο  Τροποποίηση της 265/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αποδοχή χρημάτων για την πολιτική προστασία,  την τροποποίηση του  προϋπολογισμού και  την κατανομή πιστώσεων.
ΘΕΜΑ  34ο  Έγκριση  πίστωσης  για την κάλυψη δαπάνης εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου.
ΘΕΜΑ  35ο  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 δήμου Ναυπλιέων. 

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: