η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Συνεδρίαση δημοτικού συμβούλιου δήμου Ναυπλιέων

Συνεδρίαση δημοτικού συμβούλιου δήμου Ναυπλιέων στις 19 Δεκεμβρίου   2012, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  1ο  Έγκριση μερικής εκχώρησης και υποκατάστασης συμπράττοντος μελετητή στη μελέτη: «Αναμόρφωση αρχαιολογικού χώρου Καστρακίου» πρώην δήμου Ασίνης.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση άδειας τομής για την τοποθέτηση υπαίθριων καμπινών της Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
ΘΕΜΑ  3ο  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Ασίνης».
ΘΕΜΑ  4ο  Χορήγηση άδειας εκσκαφής  για παραλλαγή  δικτύου χαμηλής τάσης επί της οδού Σταϊκοπούλου στο παλιό Ναύπλιο.
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την προμήθεια  υγρών καυσίμων και  λιπαντικών  του  Δ.Ναυπλιεών  για το έτος 2013.
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση νέας – επικαιροποιημένης  οικονομοτεχνικής μελέτης  σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της λειτουργίας  του παλιού Τελωνείου Ναυπλίου  ως Μουσείο  Τελωνείων  της χώρας και Πολιτιστικού Κέντρου Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση διενέργειας προμήθειας οργάνων  άθλησης εξωτερικού χώρου.
ΘΕΜΑ  8ο  Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης υφιστάμενου  δικτύου υπολογιστών και τηλεφώνων στο κτίριο του Δημαρχείου Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ  9ο  Περί έγκρισης μικρών κατασκευών σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του Ο.Τ. 382 (οδός Άργους).
ΘΕΜΑ  10ο Περί αποδοχής ή μη της ένστασης του αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βυζαντινού Ι. Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρος Πλατανητίου» και χορήγηση παράτασης  προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.& Ν.Π.Ι.Δ.

ΘΕΜΑ  11ο Έγκριση  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟ.ΚΟΙ.Π.ΑΝ». 
ΘΕΜΑ  12ο  Περί ένταξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) στη ρύθμιση του Ν.4093/2012 για να επιτευχθεί επιμήκυνση των συναφθέντων δανείων  της από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  κατά 8 χρόνια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΕΙΔΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  13ο Περί ένταξης του Δήμου  στη ρύθμιση του Ν.4093/2012 για να επιτευχθεί επιμήκυνση των συναφθέντων δανείων  του από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  κατά 8 χρόνια.
ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων  έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ  15ο Τροποποίηση της 305/2012 απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου που αφορά στη μίσθωση ακινήτου για την  κάλυψη στεγαστικών αναγκών του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ  16ο  Τροποποίηση της 288/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  που  αφορά στη μίσθωση  ακινήτου  για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ  17ο  Επί του αιτήματος του κ. Γεωργίου Προύντζου  για την άμεση  εξόφληση  της απαίτησής του από το Δήμο όπως ακριβώς προκύπτει από την 36/2008  αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ  18ο Αποδοχή του 3/27-11-2012 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ  19ο  Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας Δήμου Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ  20ο  Ασφάλιση αυτοκινήτων  Δήμου Ναυπλιέων  έτους 2013.
ΘΕΜΑ  21ο Ανάκληση της 303/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη μεταφορά περιπτέρου ιδιοκτησίας  Βασιλείου ΘΩΜΑ από τη θέση πλησίον κοιμητηρίου Ναυπλίου στην πλατεία Ωνάση  στο  Ναύπλιο.
ΘΕΜΑ  22ο Περί  σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων και του Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» για την υλοποίηση του έργου εφαρμογής του Κώδικα Ασφαλείας στο λιμένα Ναυπλίου, αποδοχή των όρων της σύμβασης και εξουσιοδότηση του κ. δήμαρχου για την υπογραφή της.
ΘΕΜΑ  23ο Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από την κ.  Αναστασία Ζιάκου.
 ΘΕΜΑ  24ο Χορήγηση άδειας  παραγωγού  πωλητή λαϊκών αγορών στην κ.  Πηνελόπη Ροδοπούλου και εξουσιοδότηση του Γραφείου Αγροτικής  Ανάπτυξης για την  έκδοσή της.
 ΘΕΜΑ  25ο Συμπλήρωση της 439/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη μίσθωση του κτηρίου στο Δρέπανο για τη στέγαση  των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης, με τον καθορισμό της Επιτροπής Εκτίμησης του ακινήτου.
ΘΕΜΑ  26ο Συμπλήρωση της 438/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην παράταση μίσθωσης κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αργολικού με την αποδοχή ή μη της μείωσης του μισθώματος.
ΘΕΜΑ  27ο Επί αιτήσεως  του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την παράταση της  διάρκειας παραχώρησης δύο (2) αιθουσών ιδιοκτησίας  του Δήμου που βρίσκονται στις Εργατικές Κατοικίες Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ  28ο Τροποποίηση της 362/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη θεσμοθέτηση Κοινωνικού Φαρμακείου και στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του.
ΘΕΜΑ  29ο Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας-εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ναυπλιέων για το έτος 2013.
ΘΕΜΑ  30ο Επί εγγράφου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών σχετικά με την ιδιωτικοποίηση  του Δημόσιου Ταχυδρομείου.
ΘΕΜΑ  31ο Διάθεση πίστωσης  για την κάλυψη δαπανών εορτασμού των Θεοφανείων.
ΘΕΜΑ  32ο Σύναψη δικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων (πρώην Δήμος Μιδέας) και του κ. Μιχαήλ Κ. Ρέππα μετά την γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Γεωργίου Νικολάου.
ΘΕΜΑ  33ο Διόρθωση της 469/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την με αριθμό πρωτ. 35095/7-12-2012 αίτηση της κας  Μαρίας Αϊβαλιώτη.
ΘΕΜΑ  34ο Διαγραφή τέλους βοσκής  από τον κ.  Άγγελο Γ. Γεώργα.
ΘΕΜΑ  35ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2012.

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: