η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για Μαρτίου, 2013

Δελτίο τύπου της Άλλης Πρότασης

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου Ναυπλιέων της 20-3-2013 ψηφίσθηκαν απαλλαγές των δημοτικών τελών για τις κατηγορίες των απόρων καθώς και των τρίτεκνων και πολύτεκνων. Η παράταξη της Αλλης Πρότασης εκτός από αυτές τις κατηγορίες εισηγήθηκε και την απαλλαγή για τους ανέργους, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα τώρα με τη οικονομική κρίση σε υπέρτατο βαθμό και δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε και στις στοιχειώδεις οικογενειακές δαπάνες τους και συνεπώς η προτεινόμενη απαλλαγή θα αποτελούσε αναγκαίο μέτρο οικονομικής  ανακούφισης. Παρά ταύτα η πρότασή μας δεν έγινε αποδεκτή, ούτε από τη Συμπολίτευση, ούτε και από τις παριστάμενες δυνάμεις της Αντιπολίτευσης. Ετσι οι δημοτικοί μας σύμβουλοι κατά τη ψηφοφορία που επακολούθησε εψήφισαν λευκό, διότι η πρόταση που τελικά προτάθηκε από το Προεδρείο δεν περιλάμβανε και τους ανέργους, αλλά μόνο τις κατηγορίες των απόρων και των πολυτέκνων.                     

Ναύπλιο, 25 Μαρτίου 2013

  « Η Αλλη Πρόταση»

Για τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό

   Κατά τη συνεδρίαση της ψήφισης του Προϋπολογισμού από το Δημ. Συμβούλιο Ναυπλιέων (15-3-2013) η «Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» κατέθεσε τις προτάσεις της και προεχόντως εισηγήθηκε και ανέλυσε την εφαρμογή ενός εναλλακτικού – Συμμετοχικού Προϋπολογισμού.

   Α. Με τον ισχύοντα νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»), άρθρο 86 παρ. 1 και 2 παρέχεται στα συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων η δυνατότητα να καταρτίζουν σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων της κάθε κοινότητας για το προσεχές  οικονομικό έτος, κινούμενα μέχρι του ύψους, το ανώτατο όριο του οποίου έχει καθορισθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

   Η ευχέρεια αυτή που παρέχεται στις κοινότητες και προφανώς θεσμοθετήθηκε για να αναπτύσσονται και αυτές ισόρροπα εντός των μεγάλων  καλλικρατικών Δήμων, ουδέποτε μέχρι σήμερα έγινε πράξη και σε καμμία κοινότητα από την έναρξη της παρούσας Δημοτ. Αρχής.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ.4 και 96 του Ν.3463/2006, να προσέλθετε στις 15 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλουμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση του προϋπολογισμού Δήμου Ναυπλιέων οικονομικού έτους 2013 

2ο Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Ναυπλιέων έτους 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

Η Άλλη Πρόταση για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου

Η τοποθέτηση του Γιάννη Γκιόλα, επικεφαλής της παράταξης στο δημοτικό συμβούλιο που συζήτησε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2013.

To Τεχνικό Πρόγραμμα είναι απότοκο , δηλαδή προκύπτει, ως συνέπεια της επιλογής των βασικών προτεραιοτήτων που έχει χαράξει ο Δήμος ως προς την ανάπτυξή του.
Στην παρούσα συγκυρία η ανάπτυξη κατευθύνεται:

Α. Στην προώθηση και εξυπηρέτηση των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της θέσης των αγροτών.
Β. Στην προβολή της πόλης και της περιοχής ως τουριστικού προϊόντος , ένας τομέας που συμβαδίζει με την αξιοποίηση πολιτιστικών δράσεων.
Γ. Την προώθηση – ανάπτυξη και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της τοπικής οικονομίας .
Δ. Τέταρτο και όχι τελευταίο από άποψη σπουδαιότητας η βελτίωση της ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος, κύρια των δημοτών, αλλά και των λοιπών κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »