η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 19 Ιανουαρίου, 2014

Συνεδρίαση συντονιστικής επιτροπής

Την Παρασκευή, 17.01.2014 έγινε Συνέλευση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής της ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, εκτιμήθηκε η συγκυρία εν όψει Δημοτικών Εκλογών και καθορίστηκαν ομόφωνα οι επόμενοι στόχοι.

 

Αποφασίστηκε να συγκληθεί Συνέλευση της ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ με θέματα:

 

1)    Κατάρτιση ψηφοδελτίου

2)    Προγραμματισμός δράσεων και ανοιχτών συζητήσεων

 

Επίσης τονίστηκε η ανάγκη να διευρυνθεί η Συντονιστική Επιτροπή προκειμένου να εκφράσει τα συλλογικά και αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη διακήρυξη της ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.