η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων στις  20  Μαρτίου  2014, ημέρα   Πέμπτη  και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με ατ εξής θέματα:

ΤΕΧΝΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ       1ο     Τροποποίηση του προϋπολογισμού    και τεχνικού προγράμματος  έτους   2014  για τη αναθεώρηση μελέτης   « Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων    στο 3ο Δημοτικό σχολείο Πρόνοιας του Δήμου Ναυπλιέων » και   ανάθεση της  σύνταξης  της μελέτης    αυτής στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Αργολίδας.
ΘΕΜΑ     2ο   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και  προϋπολογισμού οικ. έτους 2014  για την εκτέλεση του έργου « Αντικατάσταση   πλακιδίων ».
ΘΕΜΑ       3ο  Τροποποίηση    τεχνικού προγράμματος  2014  και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014  για την αποτύπωση  τμήματος παραχώρησης  στην Άρια επί των οδών Ήρας και κοιμήσεως   Θεοτόκου (ιδιοκτησίας Γεραλόπουλου) και στο νεκροταφείο Άριας  ,συνολικής πίστωσης  2.000,00€.
ΘΕΜΑ       4ο  Τροποποίηση    τεχνικού προγράμματος  2014  και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014  για την    ανάθεση έκδοσης άδειας    δόμησης  για την κατεδάφιση  και ανέγερση νέου περιμετρικού  τοίχου στο νεκροταφείο  Αραχναίου ,συνολικής πίστωσης  1.900,00€
ΘΕΜΑ       5ο Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014    για   την  εξασφάλιση  πίστωσης    για  σύναψη προγραμματικής   σύμβασης  με αντικείμενο  την εκπόνηση μελετών εφαρμογής του  έργου: «  Επέκταση –αναβάθμιση λιμένα Τολού ».
ΘΕΜΑ        6ο Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  2014    ,  προϋπολογισμού οικ. έτους   2014    για  την εκτέλεση  του    έργου      : « βελτίωση  βατότητας    αγροτικών δρόμων   Δ.Ε   Ναυπλίου   » π/υ 12.666€  και έγκριση   της    μελέτης  και  του    τρόπου  εκτέλεσης.    
ΘΕΜΑ        7ο Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  2014    και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014      για  την εκτέλεση  του    έργου  : «βελτίωση  βατότητας    αγροτικών δρόμων   Δ.Ε  Ασίνης      » π/υ 12.666€ και έγκριση     της  μελέτης  και    του  τρόπου  εκτέλεσης.     
ΘΕΜΑ        8ο Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  2014    και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014      για  την εκτέλεση  του    έργου  : « διαμόρφωση  χώρου    παραλίας  Τολού  » π/υ    49.200 € και του  τρόπου  εκτέλεσης .
ΘΕΜΑ    9 ο   Γενική άδεια χωματουργικών εργασιών    και    εργασιών   αποκατάστασης  δικτύου (    οπτικών ινών )  διάρκειας 24   μηνών  και ορισμός 2 υπαλλήλων   υπευθύνων του  έργου : «   Ολοκλήρωση   μητροπολιτικών    δακτυλίων    με  εθνικά δίκτυα ».
ΘΕΜΑ    10 ο Έγκριση  1ου  ΑΠΕ και    1ου ΠΚΤΜΝΕ  και   παράταση  προθεσμίας  του    έργου  «  Μικρά Τεχνικά   Μιδέας ».
ΘΕΜΑ   11ο  Τροποποίηση    τεχν . προγράμματος και προϋπολογισμού    προκειμένου  να   εξασφαλιστεί   πίστωση     για ανάθεση  της μελέτης:  « Ηλεκτροφωτισμού   νήσου    Ρόμβης » .
ΘΕΜΑ   12ο Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  2014    και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014     για  την εκτέλεση του  έργου : « Κατασκευή  βάσης    κερκίδων  στο γήπεδο  ποδοσφαίρου   στο Τολό »και  έγκριση    της τεχνικής μελέτης.
ΘΕΜΑ   13ο Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  2014    και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014    και έγκριση  μελέτης  της εργασίας « Χωματουργικές εργασίες  πυρασφάλειας  πέριξ του πρώην ΧΑΔΑ  Ν. Τίρυνθας ».
ΘΕΜΑ   14ο Σύναψη  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του  Δ.Ναυπλιέων   και    της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού    για την υλοποίηση  του έργου  :«    Κατασκευή   συνθετικού  χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου   στο    Τολό ».
ΘΕΜΑ      15ο Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  2014    και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014     για  την εκτέλεση του  έργου : « κατασκευή  μανδροτοίχου   στο ΚΕΜΧ Ναυπλίου ».
ΘΕΜΑ     16o Απόφαση  περί    αλλαγής θέσης αγαλμάτων στην Δ.Κ Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ   17ο Απόφαση   περί    μετακίνησης  δύο  περιπτέρων     σε μικρή  απόσταση  από    την υπάρχουσα θέση  , στην Δ.Κ   Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ  18ο  Έγκριση    μελέτης  « κατασκευή  αγροτικών δρόμων με προϊόντα δανειοθαλάμων »   π/υ  12.000 €.
ΘΕΜΑ     19ο Χορήγηση παράτασης  προθεσμίας του  έργου: « Επισκευή  στέγης Δημαρχείου  Ναυπλίου     ».
ΘΕΜΑ    20ο Έγκριση και παραλαβή  αρχιτεκτονικής  μελέτης « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΞ Δ.Α.Κ  Ναυπλίου    » .

 ΕΙΔΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ    21ο Εκχώρηση   πληρωμής  από το Δήμο στον  κο Δ.Ι. Μαρκάκη , κατασκευαστή της   μετατροπής  του αντιπαγετικού  ανεμιστήρα    στο Δρέπανο  μέσω ΕΛΓΑ.
ΘΕΜΑ    22ο Aπόφαση  περί    εξουσιοδότησης Δημάρχου  για   αναζήτηση   επενδυτών για τη   χρηματοδότηση  έργων , με σκοπό την   έναρξη  αναπτυξιακής προοπτικής για το   Δήμο , τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και την έξοδο   από  την οικονομική κρίση.
ΘΕΜΑ     23ο  Aίτηση  της    εταιρείας με την επωνυμία «Μπελίτσος και  Σία Ε.Ε »,    με το διακριτό  τίτλο « 3 Sixty ».
ΘΕΜΑ     24ο Ανατροπή  των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,   ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης    πίστωσης έτους 2013.
ΘΕΜΑ      25ο Διαγραφές   δικαιώματος βοσκής .
ΘΕΜΑ      26ο Επιστροφή   αχρεωστήτως  καταβληθέντων ποσών  από    τέλη.
ΘΕΜΑ      27ο Διαγραφές   οφειλών από  8-11-2013 έως 28-2-2014.
ΘΕΜΑ      28ο Τροποποίηση   του προϋπολογισμού  και διάθεση   πίστωσης  για την καταβολή   εισφορών  έτους 2014 για τη λειτουργία   του Περιφερειακού Συνδέσμου  ΦΟΔΣΑ   Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΘΕΜΑ      29ο Παράταση   μίσθωσης  Δημοτικού Σχολείου Αργολικού .
ΘΕΜΑ      30ο Επιχορήγηση   άπορων δημοτών .
ΘΕΜΑ      31ο Μείωση   τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων .
ΘΕΜΑ      32ο Διάθεση   πίστωσης για  την κάλυψη δαπανών  εορταστικών εκδηλώσεων 25ης   Μαρτίου.
ΘΕΜΑ      33ο Έγκριση   συνδρομής  του Δήμου στην εφημερίδα (Ενημέρωση   της Περιφέρειας Πελοποννήσου  ).
ΘΕΜΑ      34ο Απόφαση   περί    έγκρισης χορήγησης άδειας    παραγωγού  λαϊκών  αγορών    στην  κα. Αλεξάνδρα  Τσούχλη    του  Γεωργ.
ΘΕΜΑ      35ο Επέκταση   δημοτικού     φωτισμού.
ΘΕΜΑ      36ο  Τροποποίηση    προϋπολογισμού  οικ. έτους  2014.

ΘΕΜΑΤΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ        37ο Έγκριση   της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του   ΝΠΔΔ   «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου » που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού   οικ. έτους 2014  .
ΘΕΜΑ      38ο Έγκριση   της με αριθμό 10/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του   ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής   Πρόνοιας  και Αλληλεγγύης  Ναυπλιέων    » που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014  .
ΘΕΜΑ      39ο Έγκριση   απολογισμού  σχολικής επιτροπής   Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων .
ΘΕΜΑ      40ο Κατανομή  πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου   , κατόπιν εισήγησης  της  Δημ. Επιτροπής Παιδείας.
Advertisements

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: