η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Ναυπλιέων

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Ναυπλιέων  στις 31 Μαρτίου 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τα εξής θέματα :

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ     1ο

 

  Τροποποίηση του προϋπολογισμού   και τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για τη αναθεώρηση μελέτης « Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 3ο Δημοτικό σχολείο Πρόνοιας του Δήμου Ναυπλιέων » και ανάθεση της σύνταξης της μελέτης   αυτής στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Αργολίδας.
ΘΕΜΑ   2ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου « Αντικατάσταση πλακιδίων ».
ΘΕΜΑ     3ο Τροποποίηση   τεχνικού προγράμματος 2014 και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την αποτύπωση τμήματος παραχώρησης στην Άρια επί των οδών Ήρας και κοιμήσεως Θεοτόκου (ιδιοκτησίας Γεραλόπουλου) και στο νεκροταφείο Άριας ,συνολικής πίστωσης 2.000,00€.
ΘΕΜΑ     4ο Τροποποίηση   τεχνικού προγράμματος 2014 και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την ανάθεση έκδοσης άδειας δόμησης   για την κατεδάφιση και ανέγερση νέου περιμετρικού τοίχου στο νεκροταφείο Αραχναίου ,συνολικής πίστωσης 1.900,00€
ΘΕΜΑ     5ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014  για την εξασφάλιση πίστωσης   για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών εφαρμογής του έργου: « Επέκταση –αναβάθμιση λιμένα Τολού ».

 

ΘΕΜΑ     6ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014   , προϋπολογισμού οικ. έτους 2014   για την εκτέλεση του   έργου    : « βελτίωση βατότητας   αγροτικών δρόμων   Δ.Ε Ναυπλίου   » π/υ 12.666€ και έγκριση   της   μελέτης και του   τρόπου εκτέλεσης.
ΘΕΜΑ     7ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014   και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014     για την εκτέλεση του   έργου : «βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων   Δ.Ε   Ασίνης   » π/υ 12.666€ και έγκριση   της μελέτης   και του τρόπου   εκτέλεσης.

 

ΘΕΜΑ     8ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014   και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014     για την εκτέλεση του   έργου : « διαμόρφωση χώρου παραλίας   Τολού » π/υ 49.200 € και του τρόπου   εκτέλεσης .

 

ΘΕΜΑ   9ο Γενική άδεια χωματουργικών εργασιών   και   εργασιών   αποκατάστασης δικτύου (   οπτικών ινών ) διάρκειας 24 μηνών και ορισμός 2 υπαλλήλων υπευθύνων του έργου : « Ολοκλήρωση   μητροπολιτικών   δακτυλίων   με εθνικά δίκτυα ».
ΘΕΜΑ   10ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ και   1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση προθεσμίας του   έργου « Μικρά Τεχνικά   Μιδέας ».

 

ΘΕΜΑ     11ο Έγκριση κοπής δέντρου στην οδό Αμαλίας δίπλα στο   Πολεμικό Μουσείο.
 

ΘΕΜΑ     12ο

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Ναυπλιέων για την ανάθεση της εκπόνησης του τεύχους παραχώρησης του παλαιού Τελωνείου.

ΘΕΜΑ     13ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014   και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014   και έγκριση μελέτης της εργασίας « Χωματουργικές εργασίες   πυρασφάλειας πέριξ του πρώην ΧΑΔΑ Ν. Τίρυνθας ».
ΘΕΜΑ     14ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Ναυπλιέων   και   της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού   για την υλοποίηση του έργου :« Κατασκευή     συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου   στο Τολό ».
ΘΕΜΑ    15ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014   και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014     για την εκτέλεση του έργου : « κατασκευή μανδροτοίχου   στο ΚΕΜΧ Ναυπλίου ».
ΘΕΜΑ  16o Απόφαση περί   αλλαγής θέσης αγαλμάτων στην Δ.Κ Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ   17ο Απόφαση   περί   μετακίνησης δύο περιπτέρων     σε μικρή απόσταση από   την υπάρχουσα θέση , στην Δ.Κ Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ   18ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Επισκευή στέγης Δημαρχείου Ναυπλίου   ».

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ   19ο Εκχώρηση πληρωμής από το Δήμο στον κο Δ.Ι. Μαρκάκη , κατασκευαστή της μετατροπής του αντιπαγετικού ανεμιστήρα   στο Δρέπανο μέσω ΕΛΓΑ.
ΘΕΜΑ     20ο Aίτηση της   εταιρείας με την επωνυμία «Μπελίτσος και Σία Ε.Ε »,   με το διακριτό τίτλο « 3 Sixty ».
ΘΕΜΑ     21ο Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου   μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης στον Ο.Τ 78 .

 

ΘΕΜΑ     22ο Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων .
ΘΕΜΑ       23ο Επιστροφή   αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από   τέλη.
ΘΕΜΑ       24ο Διαγραφές οφειλών από   8-11-2013 έως 28-2-2014.

 

ΘΕΜΑ     25ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού και διάθεση πίστωσης για την καταβολή εισφορών έτους 2014 για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΘΕΜΑ       26ο Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Σχολείου Αργολικού .
ΘΕΜΑ       27ο Επιχορήγηση άπορων δημοτών .
ΘΕΜΑ       28ο Ανατροπή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης   πίστωσης έτους 2013.
ΘΕΜΑ       29ο Διαγραφές δικαιώματος βοσκής .
ΘΕΜΑ       30ο Έγκριση συνδρομής του Δήμου στην εφημερίδα (Ενημέρωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ).
ΘΕΜΑ       31ο Απόφαση   περί   έγκρισης χορήγησης άδειας   παραγωγού λαϊκών αγορών   στην κα. Αλεξάνδρα Τσούχλη   του Γεωργ.
ΘΕΜΑ       32ο Επέκταση   δημοτικού     φωτισμού.
ΘΕΜΑ       33ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους   2014.
ΘΕΜΑ       34ο Aπόφαση περί   εξουσιοδότησης Δημάρχου για αναζήτηση   επενδυτών για τη χρηματοδότηση έργων , με σκοπό την έναρξη αναπτυξιακής προοπτικής για το Δήμο , τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και την έξοδο από την οικονομική κρίση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ     35ο Αποδοχή της παραίτησης του κου Κων/νου Χελιώτη από μέλος και πρόεδρος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιωάννης Καποδίστριας» , ορισμού νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου του.
ΘΕΜΑ     36ο Έγκριση της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του   ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου » που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 .
ΘΕΜΑ       37ο Έγκριση της με αριθμό 10/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του   ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας   και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων » που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 .
ΘΕΜΑ       38ο Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων .
ΘΕΜΑ       39ο Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου , κατόπιν εισήγησης της Δημ. Επιτροπής Παιδείας.

 

Advertisements

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: