η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 26 Απριλίου, 2014

Για ένα Συμμετοχικό προϋπολογισμό

Επαναφέρουμε μια πρόταση που κατέθεσε η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπλίου τον Μάρτιο του 2007 για τη διαδικασία της συγκρότησης ενός άλλου προϋπολογισμού στο δήμο.

Τι είναι συμμετοχικός προϋπολογισμός

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός αποτελεί μια διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή των δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο. Η συμμετοχική διαδικασία συζήτησης αφορά τις προτάσεις του Προϋπολογισμού (σε επίπεδο δημοτικών διαμερισμάτων, δήμων αλλά ακόμα και στο πλαίσιο μιας δημοτικής επιχείρησης), η οποία αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο να καταρτιστεί μια πρόταση Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος διαχείρισης, που θα έχει ως βάση τα αιτήματα των πολιτών.

Η διαδικασία στηρίζεται στην διοργάνωση ανοιχτών δημόσιων συνελεύσεων, οι οποίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένους κανόνες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »