η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 17 Μαΐου, 2015

«Τράπεζας Χρόνου»

Στις 17 Μαΐου στις 7.30μμ στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου θα γίνει ενημέρωση για τη συγκρότηση και στην Αργολίδα μίας «Τράπεζας Χρόνου», ενός συνεταιρισμού ανταλλαγής υπηρεσιών με ανταποδοτικό όφελος για όλους τους εμπλεκομένους. Η ενημέρωση θα γίνει από εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού Ανταλλαγών και αλληλεγγύης Μαγνησίας που λειτουργεί με επιτυχία εδώ και αρκετό καιρό.

Μεταφορά «αγαλµάτων» ……

            Δ.Χ.Γεωργόπουλος

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Εγκρίνουµε την µε αριθ.Πρωτ …34/2014 … τεχνική περιγραφή για την εκτέλεση εργασιών «Μεταφοράς αγαλµάτων διαµόρφωση χώρου και τοποθέτησης τους στο πάρκο ΟΣΕ » που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Ναυπλιέων.
  2. Αναθέτουµε απευθείας στην εταιρεία VASARTIS – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΑΦΜ 998186671 ∆.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ τις Εργασίες « Μεταφοράς αγαλµάτων διαµόρφωσης χώρου και τοποθέτησης τους στο πάρκο ΟΣΕ». Το συνολικό κόστος των ανέρχεται στο ποσό των 12.126,84 € συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ .

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ»

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η παραπάνω απόφαση του Δημάρχου Ναυπλίου, με την οποία ανατίθεται απευθείας η μεταφορά  αγαλμάτων στο πάρκο του ΟΣΕ.

Η απόφαση ελήφθη το περσινό καλοκαίρι στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου και αφορούσε την «αλλαγή θέσης αγαλμάτων λόγω της εκτέλεσης των έργων ανάπλασης που γίνονται στη ΔΕ Ναυπλίου.».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »