η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αρχείο για 28 Μαΐου, 2010

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Εκδηλώσεις Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Ιουνίου στην Ν Κίο 

Κυριακή 6 Ιουνίου ποδηλατάδα στον Ερασίνο δίπλα στο ποτάμι  

Η Παιδαγωγική Ομάδα  του ΚΠΕ Νέας Κίου

            Στις 5 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Η ημέρα αυτή θεσμοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να θυμίζει την ημέρα έναρξης των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης της Στοκχόλμης (1972), με θέμα «Το Περιβάλλον του Ανθρώπου».

Το ζήτημα «Περιβάλλον», όμως, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αναδεικνύεται μόνο επ’ ευκαιρία επετειακών εορτασμών. Η διατήρηση και η προστασία του πρέπει, για τον κάθε έναν από εμάς, να αποτελεί καθημερινή πρόκληση και πρόσκληση για  αλλαγή στάσης ζωής, βελτίωση συμπεριφορών, δραστηριοποίηση και συμμετοχή.

Το φετινό θεματικό έτος «Ενέργεια- Ανανεώσιμες Πηγές και Τοπικές Κοινωνίες» που έχει ορίσει η UNESCO στα πλαίσια της δεκαετίας για την Αειφορία  (2005- 2015) είναι περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ. Το ενεργειακό ζήτημα φαίνεται να εντείνεται με το πέρασμα των χρόνων, οι διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι λιγοστεύουν και η ανάγκη για στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Από την άλλη, οι αποτυχίες των Διεθνών Διασκέψεων του Κιότο (1997) και της Κοπενχάγης (2009) και η αδυναμία των χωρών να καταλήξουν σε μια κοινή συμφωνία που θα υποχρεώνει κάθε μία να εφαρμόσει πολιτικές και μέτρα  στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσα στη δύσκολη αυτή συγκυρία, προβάλλει ως η μόνη εναλλακτική που μπορεί να σπάσει το τείχος της αδράνειας των πολιτών και να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής.

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι μια δράση προσανατολισμένη στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών έτσι ώστε να αναπτύξουν μια νέα υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον και να αναδειχθεί πέρα από τη γνώση και η περιβαλλοντική ηθική.

 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου σας καλεί στις εκδηλώσεις που θα  πραγματοποιηθούν το Σάββατο 5 & την Κυριακή 6 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τροποποίηση / Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η πρόταση για την αναθεώρηση θα κατατεθεί προς συζήτηση στα δημοτικά Συμβούλια στον ΦΟΣΔΑ νομού Αργολίδας και είδη κατατέθηκε στην περιφέρεια από 28 Μαΐου 2010

Απόφαση των Αυτοδιοικητικών και Οικολογικών Κινήσεων, καθώς και άλλων Συλλόγων, Φορέων και Ομάδων, που συμμετείχαν στις διεργασίες και στη Συνάντηση της Τρίπολης, στις 28 Απριλίου 2010, σχετικά με την Τροποποίηση / Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Περιφέρειας Πελοποννήσου.

1. Εισαγωγή

Το <<Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων>> ( ΠΕΣΔΑ ) είχε εγκριθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΚΥΑ ) 50910/2727/03   ( ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003 ) [ Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης ], με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Αγγέλας Αβούρη στις 10 Φεβρουαρίου 2005. Η διάρκεια ισχύος του ήταν πενταετής, επομένως ο ΠΕΣΔΑ έπαψε να ισχύει από τις 10 Φεβρουαρίου 2010. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα έργα και τις δράσεις που προέβλεπε ο ΠΕΣΔΑ 2005 δεν υλοποιήθηκε τίποτε ( εκτός από την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση μερικών δευτερευούσης σημασίας χωματερών ) ! Και προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα : ΓΙΑΤΙ ; Έλειψαν οι αναγκαίοι πόροι, αδράνησε η Περιφέρεια, αδιαφόρησαν οι ΟΤΑ, δεν αποτελούσε άραγε ο ΠΕΣΔΑ το πλαίσιο συμφωνίας αν όχι ομοφωνίας μεταξύ Περιφέρειας και ΟΤΑ, για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων για την 5-ετία 2005 – 2009, προσπάθησαν οι ως άνω αρμόδιοι φορείς αλλά προσέκρουσαν σε κοινωνικές αντιδράσεις ; Και αν συνέβη το τελευταίο, οι κοινωνικές αντιδράσεις ήσαν δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες ; ΟΙ ΟΤΑ όσο και – πρωτίστως – η Γεν. Γραμματεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προїσταμένη των ΟΤΑ Αρχή, οφείλουν να εκτιμήσουν την πενταετή πορεία τους επί του προκειμένου και να δώσουν πειστικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα που σηματοδοτούν μία παταγώδη αποτυχία τους αναφορικά με την αντιμετώπιση ενός οξύτατου και χρονίζοντος κοινωνικού και περιβαλλοντικού προβλήματος της Περιφέρειας. Τέλος, για μας είναι αυτονόητο ότι στη συζήτηση για μία εποικοδομητική κριτική της πενταετούς πορείας του ΠΕΣΔΑ 2005 και για  την αναθεώρηση ή τροποποίηση αυτού θα πρέπει να συμμετέχουν ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας, οι ΦοΔΣΑ  ( Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ) και τα Δημ. Συμβούλια των ΟΤΑ της Περιφέρειας, ενώ θα πρέπει παράλληλα να λάβει χώρα ευρεία Δημόσια Διαβούλευση με τη συμμετοχή δημοτικών κινήσεων, οικολογικών οργανώσεων και λοιπών κοινωνικών φορέων. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβούλιου Ναυπλίου

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου Ναυπλίου την Δευτέρα 31/5/10 και ώρα 20.15 στο δημαρχείο με τα εξής θέματα: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »